หน้าแรก
หลักสูตรการเรียน
กิจกรรม ข่าวสาร
ความสำเร็จของนักศึกษา
แผนผังเว็บไซต์
กระดานแลกเปลี่ยนความรู้
สมุดเยี่ยมชมเว็บ
แผนที่โรงเรียน
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
 
 
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
การแต่งกายนักศึกษา
บรรยากาศการเรียนการสอน
สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร
ระเบียบการรับสมัคร
กิจกรรมในโรงเรียน/นอกสถานที่
 
   
 

 

Google..Search Anything
 
::: ประกาศข่าวสาร :::


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่!!!

"โรงเรียนหาดใหญ่วิชาการบริบาล"

เปิดเรียนรุ่นที่ 41
วันที่ 9 มกราคม 2557

เปิดเรียนรุ่นที่ 42
วันที่ 3 เมษายน 2557

 
รวมลิ้งค์โรงพยาบาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลพยาไท
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1
โรงพยาบาลพระรามเกล้า
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก
โรงพยาบาลกรุงธน
หน่วยกู้ชีพนเรนทร
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
 
 
 

โรงเรียนหาดใหญ่วิชาการบริบาล


                   
   

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า แผนก วิทย์- คณิต แผนกศิลป์ต่าง ๆ ทุกแผนก รับทั้งชายและหญิง
     2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
     3. เป็น หญิง – ชาย อายุระหว่าง 18-30 ปี โดยนับจากปี พ.ศ ที่เกิด
     4. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 142 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 42 กิโกกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม
     5. มีบุคลิกภาพดี รักงานด้านบริการการดูแลสุขภาพอนามัย ยิ้มแย้มแจ่มใส
     6. ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพดังต่อไปนี้
           6.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงาน
           6.2 มีปัญหาทางจิตเวชอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพ
           6.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย
           6.4 โรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และประกอบวิชาชีพ เช่น
                     โรคลมชัก
                    โรคหัวใจ
                     โรคความดันเลือดสูง
                     โรคธาลัสซีเมีย
                     ภาวะไตวายเรื้อรัง
                     โรคติดสารเสพติดให้โทษ

                     SLE
           6.5 ตาบอดสี
           6.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพ เช่น อาการตาเหล่ ตาเอียง
           6.7 หูหนวกหรือหูตึง
           6.8 โรคหรือความพิการอื่น ๆ มิได้ระบุไว้ ซึ่งทางโรงเรียนเห็นว่า เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ทางโรงเรียน อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค ตรวจบางรายเพิ่มเติมได้


  ค่าใช่จ่ายที่นักศึกษาต้องชำระ

      ชำระค่าเทอม 35,000 บาท ตลอดหลักสูตรการศึกษา 6 เดือนจบ


  สวัสดิการให้กับนักเรียน ตลอดหลักสูตร  

                     อุปกรณ์การเรียนที่ใช้ปฎิบัติทั้งหมด และตลอดหลักสูตร
                    
สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ ต่างๆ
                     ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท 1ปีเต็ม
                     ชำระค่าเล่าเรียนได้


 
 
 
    กระดานสนทนา...
 
 
โรงเรียนหาดใหญ่วิชาการบริบาล สาขาหาดใหญ่: 592/9 ถนนเพชรเกษม  อำเภอหาดใหญ่  จ.สงขลา  90110
โทร./แฟกซ์ : 074-344242, 089-7339941, 081-9900388
The Best solution to view for page, can you set screen to 1024x768 pixel. Coppy right by : H.W.B.School