หน้าแรก
แนะนำโรงเรียน
หลักสูตรการเรียน
การรับสมัคร
กิจกรรม ข่าวสาร
ความสำเร็จของนักศึกษา
แผนผังเว็บไซต์
กระดานแลกเปลี่ยนความรู้
สมุดเยี่ยมชมเว็บ
แผนที่โรงเรียน
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
 
 
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
การแต่งกายนักศึกษา
บรรยากาศการเรียนการสอน
สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระเบียบการรับสมัคร
แบบฟอร์มใบสมัคร
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
กิจกรรมในโรงเรียน/นอกสถานที่
 
 
 

 

Google..Search Anything
รวมลิ้งค์โรงพยาบาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลพยาไท
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1
โรงพยาบาลพระรามเกล้า
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก
โรงพยาบาลกรุงธน
หน่วยกู้ชีพนเรนทร
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
             โรงเรียนหาดใหญ่วิชาการบริบาล เริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2546
ซึ่งถือได้ว่า  เป็นสถาบันแรก ที่ได้เปิดดำเนินการ การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ ในเขต 14 จังหวัดภาคใด้  และมีประสบการณ์ ด้านนี้โดยเฉพาะ  และมีความมุ่งมั่นที่พัฒนาการเรียน
การสอน ให้ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ของในยุคปัจจุบันและพร้อมผลิต
บุคลากรออกสู่สังคมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการบุคลากรในหน่วยงานของโรงพยาบาล
ทั้งภาครัฐบาล – ภาคเอกชน ในปัจจุบันให้มากที่สุด ควบคู่ไปกับคุณภาพของนักเรียนทุกคน
       กระดานสนทนา...


::: ประกาศข่าวสาร :::
 
 
ตั้งกระทู้ || ดูกระทู้ทั้งหมด || admin
       
 

โรงเรียนหาดใหญ่วิชาการบริบาล : 592/9 ถนนเพชรเกษม  อำเภอหาดใหญ่  จ.สงขลา  90110
โทร./แฟกซ์ : 074-231348, 074-344242, 089-7339941, 081-9900388

The Best solution to view for page, can you set screen to 1024x768 pixel. Coppy right by :Pichakit.K